NEN 3140 KEUREN

Voor beschadiging of storing van uw machine

Volgens de ARBO is een werkgever verplicht om zijn medewerkers met deugdelijke elektrische gereedschappen te laten werken.

Wanneer er zich onverwijld een bedrijfsongeval voordoet, dan zal de arbeidsinspectie onder andere kijken of het elektrische gereedschap is gekeurd volgens de NEN3140.

Dit is de Nederlandse norm waarin de elektrische veiligheid van de machines wordt geregeld.

Er is een :

  • Visuele inspectie
  • Beproeving


In onderstaande tabel staan de grenswaarden vermeld waarbinnen de meting van een machine moet blijven.

Meetwaarden NEN 3140

Randaarde SK I

Dubbel Geïsoleerd SK II

Isolatieweerstand (Riso) gemeten met 500 Volt nominale spanning

> 0.5 Mega Ohm

> 2.0 Mega Ohm

Spanningsweerstand (Uiso)

> 500 Volt

> 500 Volt

Vervangende lekstroom (Iea)

< 7 mili Ampère<15.0 mili Ampère (bij apparaten met een verwarmingselement > 6kW)

< 0.5 mili Ampère
(bij meerfasig gevoede apparaten)< 1.0 mili Ampère
(bij enkelfasige apparaten)

Isolatieweerstand aardleiding (Rsl) tot 5 meter snoer voor iedere 5 meter snoer grenswaarde
< 0.3 ohm+0.1 Ohm

n.v.t.